';

Think Tank : Studies op innovatie

Ontdek de Think Tank, een van de drie pijlers van Lumoj

Wilt u onze publicaties nu lezen?ONTDEK MEER

Just setting up my Twitter. #myfirstTweet

@Lumoj
12/11/2017

Het doel van deze activiteit is om te genieten van het bestaande en om te anticiperen op de toekomst, of het nu gaat om hulpmiddelen, vaardigheden, werkmethodes of organisatie.

De docutheek van Lumoj

Het eerste collectief werk geschreven met meer dan 100 Franse startups!

Lumoj heeft het genoegen de publicatie van het boek Innovations RH, Passer en mode digital en agile aux éditions Dunod te delen. Het boek is medeondertekend door Michel Barabel, Jérémy Lamri, Olivier Meier en Boris Sirbey.

 

Het eerste boek dat de visie van werkgelegenheid en human resources samenvat, ondersteund door startups RH Tech.

Hoe zullen we morgen werken? Is de ontwikkeling van digitale technologieën een bedreiging voor werknemers? Maakt het bedrijven mogelijk om hun prestaties te verbeteren door mensen en innovatie centraal te plaatsen?

Zoek niet verder naar antwoorden, vind ze: hier!

Eerdere Lab RH-publicaties
  • Grand livre de la formation, Dunod 2016 –  Hier verkrijgbaar
  • Deelname aan het boek Génération French Tech 2017. Een initiatief van SNCF Développement, Les 1000 die de Franse economie van morgen maken – Hier te downloaden!

Het onderzoekscentrum

De combinatie van theoretisch en toegepast onderzoek:

ontdek het onderzoekscentrum van Lumoj! :

 

  • De as « theoretisch onderzoek » is in de eerste plaats bedoeld om een ​​overzicht te geven van onderzoeksthema’s in menselijke relaties. Vervolgens wil het een ‘wake’ organiseren over de belangrijkste maatschappelijke kwesties van vandaag, geleid door de gemeenschap van Lumoj, en het nieuws. Ten slotte zal deze ‘wake’ helpen om de wetenschappelijke modellen in twijfel te trekken, om methoden voor te stellen die net zo innovatief zijn als efficiënt, terwijl ze de waarden van Lumoj dragen, en om deel te nemen aan de openbare debatten over toegang tot werk.
  • De as « toegepast onderzoek » wil op zijn beurt experimenten ontwikkelen, (mede)gebouwd volgens de behoeften van de leden van Lumoj. Vervolgens zal het de zichtbaarheid van het ecosysteem van Lumoj ontwikkelen, door de publicatie van pers en wetenschappelijke artikelen. Ten slotte wil het de gemeenschap van Lumoj animeren, door een bevoorrechte uitwisseling tussen onderzoeker(s)/ startup(s) / sociale en professionele integratieorganisaties / HR-innovators en opleiding / economische actoren / openbare diensten.

 

Dit geheel zal de organisatie van zowel Lumoj als de Lab RH ontwikkelen, door middel van reflecties over het gebruik en het delen van informatie van leden van Lumoj en Lab RH.

Lumoj en het HR Lab zullen regelmatig samenwerkingsevenementen organiseren rond aankomende onderwerpen in de wereld van werkgelegenheid, opleiding, personeel en gelijke kansen en behandeling.

LUMOJ EVENEMENTEN

Lumoj organiseert regelmatig samenwerkingsevenementen rond aankomende onderwerpen in de wereld van werkgelegenheid, opleiding, werk, humanresourcesmanagement, gelijkheid van kansen en behandeling.